Gi ditt hjertet til ditt bibliotek!

Om Folkebiblioteket: “Allmuebiblioteket i Nesna går tilbake til åra da kommunen ble etablert rundt 1839 og var til å begynne med ei boksamling i prestegården. I 1841 oppstod det en konflikt da en av prestene som sluttet, rett og slett tok bøkene med seg da han flyttet til Mehus. Siden hadde folkeboksamlinga en omflakkende tilværelse i private heimer alt etter hvem som bestyrte samlinga.
I 1923 fikk også folkebiblioteket sine første faste lokaler i banklokalet i Zahlsgården. Biblioteket flyttet med banken da banken fikk egne lokaler i 1927″ (Jenssen, 2015, s.72)

Kilde: Jensen, Ø. (2015) Nesna bygdebok B. 3 Nesna 1920-1970. Nesna: Nesna historielag

 

Translate »