Bokåret 2019 markerer at det er 500 år siden den første norske boka ble trykt. De eldste norske trykte bøkene er «Missale Nidrosiense» og «Breviarium Nidrosiense», som ble trykket henholdsvis i København og Paris i 1519. Den første er en messebok for Norge. Den andre er en håndbok i liturgiske seremonier for prester. Begge bøkene står på listen over den norske dokumentarven.

Nesna bibliotek samarbeider med Nordland fylkesbibliotek, andre bibliotek på Helgeland og lokale lag/foreninger om gjennomføringen av Bokåret 2019. Noen arrangementer er felles, andre kun våre egne. Følg oss på vår aktivitetskalender eller på Facebook.

Bruk ditt bibliotek!

Bokåret 2019

Litteratur Bokåret 2019

Translate »