Man kan også levere inn bøker når biblioteket eller servicetorget holder åpent.

Det er en god del bøker ute som skulle vært innlevert, og vi ber og oppfordrer derfor alle med bøker på overtid om å levere dem inn så snart som mulig.

OBS! Inntil vi er i ordinær drift ber om at folk ikke kommer inn på biblioteket i skoletiden.

For å unngå og spre smitte, følg de generelle smittevernreglene: God håndhygiene, hold trygg avstand og ta hensyn til smittefaren.

Døgnåpen innlevering
Translate »