Med stengte bibliotek landet over, må bibliotekene nå ut til sine brukere på nye måter. Nordland fylkesbibliotek har derfor i samarbeid med Meieriet bibliotek utviklet Karanteket, en samleside over digitale bibliotektjenester hvor du finner blant annet filmer, e-bøker, kurs og podcaster. Alt du finner på Karanteket er gratis og tilgjengelig for hele befolkningen hjemmefra. Noen av tjenestene krever kun at man har et nasjonalt lånekort. I denne nettsiden har du alt på ett sted.

Karenteket

Karanteket
Translate »