For mange er lesing en viktig del av livet, det gir både informasjon og rekreasjon. Dessverre er det mange som er utestengt fra denne muligheten fordi de har vansker med å lese. Det kan være dyslektikere, svaksynte, eldre, funksjonshemmede, utviklingshemmede, mennesker med et annet morsmål o.a.
Fra 2003 har organisasjonen “Leser søker bok” arbeidet for å skape et nettverk av leseombud som kan lese høyt for den som trenger det.
Siden 2010 har Nesna blitt en del av dette nettverket, og har blitt et “Bok til alle-bibliotek”.

Ta kontakt dersom du kan tenke deg å bli leseombud. Vi kan informere deg mer detaljert om tiltaket.

Translate »