Bokåret er en nasjonal feiring av boka, lesing og leserne, og går gjennom hele 2019. Et av hovedtemaene gjennom året vil være høytlesning for barn og voksne. Nordland fylkesbibliotek fikk tildelt 800 000 i støtte fra Nasjonalbiblioteket for å gjennomføre Prosjektet LitteraTUR – Hele Nordland leser. Det er et prosjekt der litteratur, friluftsliv og folkehelse møtes. Nesna er med på dette, i tillegg til 24 andre kommuner i fylket.

Litteratur Bokåret 2019

Nesna bibliotek, i samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd, Folkehelsekoordinator, Nesna Turlag, Nesna kystlag og andre ildsjeler skal velge et turmål og arrangere et utendørs høytlesingsarrangement, en LitteraTUR, i løpet av folkehelseuka i september – uke 37 (9.-15. september).

På dette utendørsarrangementet skal det leses to tekster høyt:

  • Den ene teksten skal være en kort tekst fra eller om Nordland, det skal være en tekst som definerer oss som nordlendinger, og som binder oss sammen. Fylkesbiblioteket skal gjennomføre avstemmingen i hele fylket. Den vil foregå digitalt, og alle innbyggerne i Nordland kan stemme i løpet av juni/juli.
Stemmeurna
  • Den andre teksten er valgfri, og skal stemmes over i egen kommune. Denne avstemmingen skal foregå på biblioteket sin Facebook-side, og ved å avgi stemmen din på biblioteket mellom mandag 20. mai og søndag 30. juni. Du får en lapp til å skrive navn på din favoritt tekst, og du legger stemmeseddelen i en postkasse som står på biblioteket. Alle som tar en TUR på biblioteket og avgir sin stemme der, kan også skrive navnet sitt i en turbok. Det skal trekkes noen premier blant de som har skrevet seg inn i boka og har stemt.

Vi ønsker å ta biblioteket ut i naturen, og skape lokalt engasjement rundt lesing og rundt friluftsliv.

Jobben med konseptet og prosjektet LitteraTUR foregår, så det kommer mer informasjon senere.

I tillegg kommer det til å skje andre opplegg og aktiviteter på Nesna i forbindelse med Bokåret 2019, som f. eks. Leseaksjon #LitteraTUR_Nesna – Les deg til topps: 1 side = 1 meter mellom 1. mars og 31. august, en høytlesingsuke for barn og ungdom i juni, osv.

Følg oss på Facebook & Instagram, og bli med på feiringen av Bokåret 2019!

#helenordlandleser #bokåret2019 #LitteraTUR_Nesna

Bokåret 2019
Translate »