Personvernerklæring

Vi er Nesna bibliotek. Vår nettstedsadresse er: nesnabibliotek.no. Vi er underlagt Nesna kommunes generelle personvernerklæring. Du kan lese denne erklæringen og finne informasjon om kontaktpersoner og innsynsbegjæring ved å besøke denne adressen: Personvern i Nesna kommune

Translate »