Personvernerklæring

Vi er Nesna bibliotek. Vår nettstedsadresse er: https://nesnabibliotek.no. Vi er underlagt Nesna kommunes generelle personvernerklæring. Du kan lese denne erklæringen og finne informasjon om kontaktpersoner og innsynsbegjæring ved å besøke denne adressen: https://www.nesna.kommune.no/personvernerklaering

Translate »