Personvernerklæring

Vi er Nesna bibliotek. Vår nettstedsadresse er: http://nesna.webloftnordland.no. Vi er underlagt Nesna kommunes generelle personvernerklæring. Du kan lese denne erklæringen og finne informasjon om kontaktpersoner og innsynsbegjæring ved å besøke denne adressen: https://www.nesna.kommune.no/personvernerklaering

Translate »