For å delta må du i løpet av oktober lese minst tre bøker eller to bøker pluss besøke biblioteket på kveldstid, slik at du kan fylle ut minst en rad i skjemaet – enten vannrett, loddrett eller diagonalt. Skriv i rutene hvilke bøker dere har lest. Dere kan ikke skrive den samme boka i flere ruter. Husk å levere inn skjemaet til biblioteket senest lørdag den 31.oktober, enten i skranken eller på epost. Husk også å skrive navn og telefonnummer på baksiden av arket!
Vi trekker tre vinnere den 2.november, som får hver sin skrekkelige fine gave.

Du kan laste ned skjemaet her:

Skrekkbingo for barn og unge
Translate »