Låneregler og gebyrer

Alle kan låne bøker og andre medier gratis. Brudd på bibliotekets lånereglement kan føre til tap av låneretten.

Lånekort

Det kreves legitimasjon ved utstedelse av lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte. Institusjoner registreres på institusjonens navn samt en ansvarsperson. Lånekort eller legitimasjon skal tas med ved lån. Låneren må umiddelbart melde fra til biblioteket ved:

 • Adresseforandring
 • Endring/ opphør av e-post adresse
 • Tap av lånekort. Nytt kort skrives ut i henhold til gjeldende gebyrsatser

Lånetid

Normal lånetid er 4 uker. Unntak: språkkurs: 2 måneder, video/ DVD: 1 uke. Et lån kan fornyes inntil 3 ganger dersom materialet ikke er reservert for andre. Unntak: språkkurs kan ikke fornyes. Dersom lånetiden ikke overholdes, påløper purregebyr etter vedtatte satser. I spesielle tilfeller kan utvidet lånetid avtales.

Ansvar

Lånekortet er personlig, og låner er ansvarlig for alt som lånes på hennes/hans kort. Tapt eller skadet materiale må erstattes. Erstatningsgebyr innkreves etter vedtatte satser. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader på avspillingsutstyr.

Reservering

Utlånt materiale kan reserveres. Lån fra andre bibliotek Bøker, artikler og mikrofilmer som biblioteket ikke eier, kan som regel lånes fra andre bibliotek. Eierbiblioteket fastsetter lånetid, bruk og muligheter for fornyelse.

Særlige regler

Video lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av video følger filmens anbefaling.

Gebyrer

Etter tre purringer sendes erstatningskrav med påfølgende inkassokrav. Låner som har fått erstatningskrav, mister låneretten midlertidig inntil kravet er innfridd.

Når erstatningskrav er sendt, kan bøker o.a. materiale som det kreves erstatning for, ikke leveres tilbake. Dette kan da beholdes, og regningen må betales.

Størrelse på erstatningskrav

 • Faglitteratur kr 500,-
 • Skjønnlitteratur kr 400,-
 • Barnebøker (fag- og skjønnlitteratur) kr 250,-
 • Tegneserier (hefter) kr 150,-
 • Film kr 300,-
 • Mikrofilm kr 500,-
 • Språkkurs kr 800,-
 • Lydbøker, barn kr 400,-
 • Lydbøker, voksne kr 500,-
 • Lydbøker – enkle CD plater ** kr 150,-
 • Tidsskrifter kr 100,-
 • Musikk CD kr 200,-
 • TV-spill / Dataspill kr 400,- / kr 200.-
 • Brettspill kr 200,-

** Hvis det er mulig å skaffe en enkel CD plate.

Nytt lånekort kr. 25,-.

Erstatning av spesielt verdifullt materiale fastsettes etter skjønn.

Så lenge erstatningskrav ikke er sendt ut, kan man erstatte ei bok ved å kjøpe en ny. Når regning er sendt er det for seint.

Erstatningskrav belastes med et fakturagebyr kr 100,- til delvis dekning av omkostninger. 


LÅNEREN FORPLIKTER SEG TIL Å OVERHOLDE BIBLIOTEKETS REGLEMENT

Translate »