Tilgjengelighetserklæringer

Tilgjengelighetserklæring

Innen 1. februar 2023 er alle offentlige virksomheter pliktig til å ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsteder. Tilgjengelighetserklæringen gjør rede for i hvilken grad Nesna bibliotekets nettsteder er universelt uformet.

Tilgjengelighetserklæringene er først og fremst til for brukeren. Den viser brukeren i hvilken grad et nettsted eller app er universelt utformet. Erklæringen gjør rede for eventuelle brudd på kravene. Brukeren kan også melde fra om feil og mangler direkte til Nesna kommune, og eventuelt også klage til Diskrimineringsnemda.

Tilgjengelighetserklæring knyttet til nesnabibliotek.no:

Tilgjengelighetserklæring til nesnabibliotek.no
Tilgjengelighetserklæring til Bokbasen
Tilgjengelighetserklæring til Bokbasen intern
Translate »